บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริการตรวจวัด เอ็นไวแล็บ

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

ตรวจวัดสาร VOCs รั่วไหลจากระบบท่อส่งก๊าซ (Inventory)

• โดยใช้เครื่อง Portable VOC tester ระบบ PID

• พร้อมจัดทำรายงานการตรวจวัด