บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด-ใส่ใจ มั่นใจ เชื่อใจ กับทุกคุณภาพ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105552090101

Quality With ENVILAB

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH

ตรวจวัดดัชนีความร้อน

ด้วยเครื่อง Digital WBGT

ตรวจเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

ตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่าง US EPA

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ IAQ

เครื่องวัดระบบตัวเลข 8 พารามิเตอร์

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ด้วยมาตรฐานห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ IEC 17025

บริการตรวจวัดเสียงดัง

สอบเทียบเครื่องก่อนการตรวจวัด

ตรวจวัด VOCs ในปล่อง

VOCs Stack Testing with FTIR EPA Method 320

Our Quality Assurance and Quality Control (QA/QC)

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ

26

Years
Experience
Working

Expertise in managing concurrent projects in environmental and safety services

Envilab past performance in environmental and safety services of expertise in managing concurrent projects for extremely diversified clients.

About Us

+66(0)2-802-3577-8

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจวัด

( Meet Our Team Service)

Meet Our Team

เราพร้อมดูแลลูกค้าด้วยนโยบาย เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง ด้วยทีมงานคุณภาพ

อาดิตย์ วิทยประภารัตน์
กรรมการผู้จัดการ
สุนีย์ วิทยประภารัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี
เสาวลักษณ์ จิตราภัณฑ์
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เมืองนนท์ ทองฮ้า
ผู้จัดการโครงการ

Testimonials

There are many variations of passages of Lorem Ipsum typesetting industry has been the industry's standard dummy text ever since the been when an unknown printer.

กิจกรรม เอ็นไวแล็บ

There are many variations of passages of Lorem Ipsum typesetting industry has been the industry's standard dummy text ever since the been when an unknown printer.