evltesting.com
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
536 ซ.บางแค 7 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพ 10160

Tel. (662) 802-3577-8
Fax (662) 802-3773
 
SS2 GREEN3 GREEN4 GREEN5
 

    บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ยึดมั่นนโยบายการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ทันสมัยตามวิธีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตามวิธีการ NIOSH, OSHA และ ACGIH
 
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องแลป 2017-2018
EVL แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561
EVL Company Profile 2018-08
เอกสาร ISO 17025
Company Catalogue 2017
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องแลป 2017-web
หนังสือบุคลากรเซนต์รับรองงานตรวจวัด

 
 
 
หน้าแรก   |   งานบริการ   |   วิธีการตรวจวัดและมาตรฐาน   |   เครื่องมือตรวจวัด   |   เว็ปที่เกี่ยวข้อง   |   เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อบริษัท   |   web mail

Copyright © 2010, All rights reserved. EnviLab Co.,Ltd.